Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Werkwijze

 
Hoe verloopt een therapie?

Kennismaking en intakegesprek

Voor de therapie van start kan gaan, moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. U krijgt daarom een uitnodiging voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt u gevraagd wat uw klachten zijn, wat u denkt wat de achtergrond ervan is en wat u vind dat er aan gedaan zou moet worden. Tijdens dit gesprek wordt ingeschat of u aan het goede adres bent, of u voor de goede hulp verwezen bent en of het voldoende klikt tussen ons. 

In de meeste gevallen zult u gevraagd worden om via het Internet een aantal vragenlijsten in te vullen. Ook aan het eind van uw behandeling zal ik u vragen dit te doen. 

Als U verwezen bent voor behandeling Kort of Middellang , zal ik u in het eerste gesprek een voorstel doen voor de aanpak en start de behandeling het volgende gesprek. 

Als u verwezen bent voor Behandeling Intensief of voor Gespecialiseerde GGZ volgen meestal nog een of twee gesprekken om uw problematiek verder in kaart te brengen en tot een behandelplan te komen. Tijdens deze gesprekken zal de ik proberen uw problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarbij komen vragen over uw huidige situatie, uw werk, uw hobby's, uw relatie(s) aan de orde. Van belang is ook uw voorgeschiedenis. Wat hebt u zoal meegemaakt, hoe is uw leven tot nu toe verlopen; wat ervaart u als positief en wat als negatief?

 Ook zal de ik u vragen wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen en wat u nu wilt; welke ideeën u heeft over het veranderen van uw situatie. Op basis van deze gegevens kan de ik een (voorlopige) diagnose stellen.

 

Uw persoonlijke situatie

Ik probeer ook een inschatting te maken van uw incasseringsvermogen en van uw persoonlijke omstandigheden om te beoordelen of behandeling zin heeft. En wat voor u een passende vorm is. Een intensieve therapie kan heftige gevoelens losmaken en angst of spanningen met zich meebrengen. Dat moet u aankunnen. Als iemand in zijn privé-leven grote veranderingen doormaakt of recent nare dingen heeft meegemaakt, kan therapie te veel zijn op dat moment. Het kan zijn dat ik u adviseer om een andere vorm van hulp te kiezen.

Advies voor therapie

In een adviesgesprek zal de ik de mogelijkheden voor therapie met u bespreken en u een voorstel doen voor een bepaalde vorm van therapie. Ik zal u ook in grote lijnen uitleggen wat de therapie inhoudt. Op basis van de gekregen informatie kunt u beslissen of de therapie u iets lijkt. Het is verstandig om er rustig over na te denken, voor u een beslissing neemt. Misschien wilt u meer weten over de voorgestelde therapie en heeft u nog vragen.

Hoe lang kan de therapie duren?
Ik zal ook in het begin de vermoedelijke duur van de therapie met u bespreken. In de loop van de therapie kan blijken dat het nodig is om langer door te gaan. Het kan ook zijn dat de therapie korter duurt dan verwacht. De duur van therapie varieert over het algemeen van enkele maanden tot enkele jaren.
De therapie beëindigen
Over het algemeen besluiten cliënt en behandelaar in overleg wanneer de therapie stopt. Het kan zijn dat u de therapie wilt beëindigen, maar dat ik daar anders over denk. Als cliënt staat het u vrij op elk gewenst moment de therapie te beëindigen. Het is wel verstandig om de reden van uw vertrek met mij te bespreken. we kunnen daar allebei van leren.