Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Behandelinformatie

algemeen

Een belangrijke voorwaarde voor het succes van een psychotherapie is het tot stand komen van een goede therapeutische relatie en overeenstemming over de manier van werken. Bij de keuze voor een psychotherapeut kunnen verschillende overwegingen een rol spelen: de specialisatie van de therapeut, man/vrouw, ervaring en dergelijke zaken. Toch is dat nog geen garantie dat de therapeut ook bij ú past. U bespreekt zeer persoonlijke zaken met uw therapeut. Daarvoor is een basis van vertrouwen nodig.

Uitgangspunten

Een gezond mens is in evenwicht met zichzelf, zijn omgeving en met andere mensen. Veel mensen lopen vast omdat het evenwicht verstoord is.

Er is geen evenwicht tussen

  • geven en nemen,
  • gevoel en verstand 
  • controle en loslaten
  • afhankelijkheid en zelfstandigheid.  

Soms lopen mensen vast omdat ze steeds dezelfde oplossingen kiezen voor allerlei verschillende problemen, ze gaan meer hun best doen, of worden passief, gaan harder werken, vragen anderen om advies maar denken zelf niet na, of denken zich suf en vragen andere nooit om advies, ze negeren lichamelijke signalen van vermoeidheid en pijn, of zijn er juist alleen maar met hun lichaam bezig. De behandeling is er vaak op gericht om het evenwicht te herstellen. 

  vastgelopen?

 

 

Cliëntgerichte behandeling

Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch. 

Persoonsgericht betekent in de eerste plaats dat de cliënt als persoon centraal staat. In de tweede plaats betekent het dat de cliënt zelf bepaalt wat hij of zij wel en niet in de therapie aan de orde wil stellen, wat hij met de therapie wil bereiken, hoe ver hij of zij daarin wil gaan, enzovoorts. Procesgericht wil zeggen dat de therapie een proces is dat erop gericht is het denken, voelen en handelen te (her)integreren. Pragmatisch houdt in dat de therapeut niet aan één manier van werken vastzit, maar meerdere benaderingswijzen kent.

De cliëntgerichte psychotherapie richt zich op personen met het verlangen iets in hun leven te veranderen en te groeien in hun persoonlijke mogelijkheden. De psychotherapeut nodigt een cliënt uit stil te staan bij en te ervaren wat er in hem of haar omgaat. De cliënt leert anders tegen zichzelf en andere mensen aan te kijken. Door het (h)erkennen van de lastige, maar ook de sterke kanten van zichzelf, en hier gebruik van te maken, kan een cliënt beter dan tevoren met moeilijke situaties in het leven omgaan. Bovendien is de cliënt in de gelegenheid om met de therapeut na te denken over de vraag welke invulling hij of zij aan het verdere leven wil geven. De psychotherapeut ondersteunt en helpt de cliënt bij dit proces.

Belangrijker dan de aard van de klacht, is dat de cliënt bereid en ook voldoende in staat is om in een therapeutisch contact over zichzelf na te denken en stil te staan bij zijn of haar eigen gevoelens.

 

 dagdroom 

Dagdroomtherapie of symbooldrama 

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden.

In dagdroomtherapie zal uw therapeut na een korte ontspanning u vragen om u iets voor te stellen, dat kan een boom zijn een weiland een huis of iets anders.  De behandelaar zal u helpen het beeld levendiger te maken maar hij zal u niet (zoals in geleide fantasie) meenemen in een verhaal. Wat er in de droom wel of niet gebeurt komt helemaal uit u zelf.  Zo'n beeld kan heel sprekend zijn en u lang bijblijven op dezelfde manier waarop een beeld of een gevoel uit een droom u bij kan blijven. Op deze manier doet het beeld ook zijn therapeutische werk. In deze beelden drukt u op symbolische manier uit waar u (onbewust) mee bezig bent, wat voor u nu van belang is. Net als in dromen kunnen deze beelden meer betekenissen hebben en meerlagig zijn. Uw therapeut gaat u niet vertellen wat de beelden betekenen, omdat er vaak veel gevoel op zit heeft het beeld al betekenis voor u, en vaak weet u zelf ook wel, al is dat soms intuïtief, waar deze beelden over gaan. Uw therapeut kan u wel helpen deze eigen betekenis van de beelden te verhelderen.  Bij deze behandeling hoort ook dat u beelden uit uw droom schildert of tekent, deze worden dan vervolgens in uw behandeling besproken. Daarbij gaat het er niet om hoe goed u kan tekenen maar wat datgene wat u getekend heeft uitdrukt. Symbooldrama is een behandeling die u zelf moet ervaren om te ontdekken of deze therapie iets voor u kan betekenen. 

EMDR

Veel mensen hebben last van nare gebeurtenissen die ze niet kunnen vergeten. Soms zijn deze gebeurtenissen zo ingrijpend dat mensen er door veranderen, of voortdurend stress ervaren. Er is dan sprake een psychische wond, ook wel trauma genoemd.  Als de nasleep heftig is en u wordt steeds geplaagd door beelden of gevoelens die met deze gebeurtenissen te maken hebben kan er sprake zijn van een Post Traumatische Stress Stoornis.

EMDR (Eye movement Desensitisation and Reprocessing) is een krachtige procedure om nare herinneringen te verwerken. Het doel is dat u aan deze gebeurtenissen kunt denken zonder overstuur te raken. Voorwaarde voor EMDR is dat u beelden heeft van de herinneringen en dat de daarbijbehorende gevoelens toegankelijk zijn. Hoe EMDR in zijn werk gaat kunt u hier lezen. EMDR is een behandelig die veel energie kan vragen daar dient u wel rekening mee te houden.